Meny

Praktisk info

Danvik folkehøgskole har som mål å være Norges ledende kreative mediafaglige folkehøgskole. Gjennom både det faglige og sosiale skal eleven lære seg selv å kjenne, bli trygg på seg selv og sine verdier, og utvikle solidaritet og omsorg for sin neste.

VIKTIGE KJERNEREGLER
Internatet er blitt kalt «folkehøgskolens viktigste fag» og det sier mye om hvor viktig det er å jobbe sammen og ta hensyn til hverandre. Alle ønsker å få maksimalt utbytte av skoleåret. Derfor må skolens få men viktige regler følges. Skolen har 10 kjerneregler som sier noe om at vi har et rus- og alkoholfritt miljø på skolen, med tydelige regler for ro og orden på internatet. Hovedregelen er at: alle elever har ansvar for å skape et positivt skolemiljø.

INTERNATET
På internatet bor du på dobbeltrom fordi vi vektlegger samhold og bofellesskap. Det er toalett og bad på de fleste rom. Internatet har også felles kjøkken og stuer. På grunn av stor elevtilgang har vi også benyttet noen leiligheter på skolens område som kollektive bofellesskap. Elevene har selv ansvar for orden og renhold på internatet og i bofellesskap. Elever som har behov for enkeltrom kan søke spesielt om dette. Danvik har få disponible enkeltrom, men de fordeles etter behovsvurdering.

PERSONALE
Danvik folkehøgskole er en liten bedrift med ca. 35 ansatte. Størstedelen av de ansatte arbeider med undervisning, internat, kjøkken, renhold og vaktmesterarbeid. Sammen med elevene ønsker vi å skape «det beste året» for alle. Les mer om personale her.

KJØKKEN
Vi er stolte av vårt kjøkken og kan gi dere et år med variert kost og god mat under ledelse av mesterkokken vår Ørnulf. Dere kommer til og tilbringe mye tid i spisesalen hvor dere spiser et godt måltid og har den gode samtalen rundt bordet. Her serveres tradisjonell norsk kost med innslag av retter fra inn og utland. Forøvrig tilbys spesialkost og dietter mot et lite pristillegg for de som trenger det. Velkommen, maten er snart servert!