Meny

Opplevelser

Danvik folkehøgskole har som mål å være Norges ledende kreative mediafaglige folkehøgskole. Gjennom både det faglige og sosiale skal eleven lære seg selv å kjenne, bli trygg på seg selv og sine verdier, og utvikle solidaritet og omsorg for sin neste.

STORPRODUKSJON
Vi setter opp en 24-timers livesending som går både på TV-stream og radio (Kanal1). Alle elevene våre jobber fulltid i to uker med dette prosjektet som også er en innsamlingsaksjon til vårt solidaritetsarbeid med LIMS, for skolebygging i India.

DANVIKKVELD
Danvikkveld er uhøytidelige sammenkomst hvor de ulike linjene står for hvert sitt arrangement.

KANAL 1
Danvik ønsker å være en aktiv og synlig medieaktør i Drammen. Skolen har egen radiokonsesjon og elevene er selv ansvarlig for fire timer kommersiell ettermiddagsradio hver dag. I tillegg sender vi seks timer ungdomsradio lørdag kveld med alt fra Topp 20 til Heavy Spesial. Skolens radiostasjon heter Kanal 1 og har rundt 100.000 potensielle lyttere.

«TORSDAGSTREFF» OG ANDRE MØTEPUNKTER
Annenhver uke har skolen tilbud om kristne samlinger i peisestua. Spesielt har torsdagskveldene vært populære for både kristne og ikke-kristne elever. Det organiseres også dialoggrupper, påfyllsgruppe og bibelgruppe.

Her er taket høyt og du har muligheten til å ta opp filosofiske eller religiøse spørsmål som opptar deg. Noen av disse kveldene er det invitert spennende gjester som bidrar til å gjøre kvelden vellykket. Men hovedsekvensen er likevel «min tro», der elever er utfordret til å fortelle om sin bakgrunn og sin tro. Danvik har også tilbud til bibelstudium i biblioteket på mandager og «Sareptas krukke» på tirsdager. «Sareptas krukke» henter livsvisdom ut fra tekster i Bibelen. Ellers kan nevnes at det er valgbare workshoper som har åpen kristen vinkling. «Gud i menneskets bilde» – Tro og tvil uttrykt gjennom kreativ forming  og «pilgrimsvandring» er to eksempler.

Skolekoret synger også feiende flott gospel sammen med mye annet spennende på korfronten.