Meny

Økonomi

Skoleåret starter søndag 18. august 2019 og avsluttes lørdag 9. mai 2020.

Skolepengene for skoleåret 2019/2020 er avhengig av hvordan man bor.
Pris pr. semester nedenfor (priser for hele året i parentes):
· Dobbeltrom u/bad og WC: kr. 42750,- (85.500,-)
· Dobbeltrom m/bad og WC: kr. 48150,- (96300,-)
· Enkeltrom m/bad og WC: kr. 51700,- (103500,-)
· Elever som bor utenfor skolen: 21900,- (46400,-)

Det serveres frokost, lunsj, middag og kveldsmat for de som bor på skolen. De som bor utenfor skolen får lunsj. Det er ikke matservering i feriene, derfor dekker ikke beløpet opphold på Danvik folkehøgskole i feriene.

Dietter:
Glutenfri diett: kr 6000,- ekstra pr. år
Laktosefri- eller vegetardiett: kr 4000,- ekstra pr. år

For andre krevende dietter kan det også påløpe ekstra kostnad. Egne avtaler gjøres.

ANDRE SPESIFIKKE UTGIFTER
Fellesutgifter: (ekskursjoner, dagsturer, drift av vaskemaskiner, elevarrangement mm.) Kr 3500,-
Film og TV-produksjon: Utstyrsleie for egne produksjoner: kr 6500,-
Foto & YouTube: Til print, papir og utstyrsleie: kr 2200,-
Radio Live & Podcast: Til radiolisenser: kr 2200,-
Manus- og skriveverksted: Til bokutgivelser og ekskursjoner: kr 1200,-
Spilldesign og grafikk: Ekskusjoner, programvare og utstyr : kr 2200,-
Skuespill for scene og film: Til teater og ekskursjoner: kr 2200,-

INNMELDINGSAVGIFT
Innmeldingspenger betales som en bekreftelse på at du tar imot tilbudet om å være elev ved Danvik folkehøgskole. For skoleåret 2019/2020 er innmeldingsavgiften satt til kr. 2500,-. Dette betales ikke tilbake dersom du trekker deg fra studieplassen.

FRIVILLIGE TURER
Kostnader i forbindelse med studieturer kommer i tillegg. De reguleres noe etter gjeldende valutakurser. Turene er frivillige.

USA ca: kr. 25500,-
Solidaritetstur til India ca: kr. 18000,-
Filmklassen til Berlin ca: kr. 5200,-
Forfatter og fotoklasse til Paris ca. kr. 5500,-
Spilldesign og grafikk til Bergen, ca kr 3200,-

Andre linjer har anledning til å gjennomføre egne faglige turer. Dette ordnes individuelt i hver linje.

LÅN OG STIPEND
Lånekassen gir støtte til elever på folkehøgskoler gjennom lån og stipend. For skoleåret 2018/2019 utgjorde maksimal støtte kr. 108250,-.  Se også www.lanekassen.no.

OPPTAKSGRUNNLAG
Det eneste formelle opptakskravet for å begynne på Danvik folkehøgskole, er at du må fylle 18 år innen utgangen av 2019. De aller fleste elevene har fullført videregående skole, men ved opptak teller også annen relevant arbeids- eller skolebakgrunn. Attester og dokumentasjon fra skole og arbeid må følge med søknaden. I en personlig søknad skal du fortelle litt om deg selv, dine interesser og hvorfor du ønsker et skoleår ved Danvik folkehøgskole. I tillegg kreves vitnemål/karakterutskrifter. Elevenes gjennomsnittsalder skoleåret 2018/2019 var 19 1/2 år.

Gå direkte til søknadsskjema http://www.folkehogskole.no/danvik