Meny

Internat

På internatet bor du på dobbeltrom, der vi har fokus på samhold og bofellesskap. Det er toalett og bad på de fleste rom. Internatet har også felles kjøkken og stuer. Pga. stor elevtilgang har vi også benyttet noen leiligheter som kollektive bofellesskap. Elevene har selv ansvar for orden og renhold på internatet og i bofellesskap. Elever som har behov for enkeltrom, kan søke spesielt om dette. Vi har kun få disponible enkeltrom som fordeles etter behovsvurdering.

KJERNEREGLER
Internatet er blitt kalt «folkehøgskolens viktigste fag», og sier mye om hvor viktig det er å jobbe sammen og ta hensyn til hverandre. Alle ønsker å få maksimalt utbytte av skoleåret. Derfor må skolens få, men viktige regler følges. Skolen har 10 kjerneregler som sier noe om at vi har et rus- og alkoholfritt miljø på skolen med tydelige regler for ro og orden på internatet. Hovedregelen er at alle elever har ansvar for å skape et positivt skolemiljø.