Meny

Radio Live & Podcast

DANVIK HAR EGEN KONSESJON OG SENDER RADIO 30 TIMER I UKA.

Drømmer du om å være programleder, reporter, jobbe bak spakene eller kanskje ha ditt eget radioshow? Da har du muligheten nå! Mange radiojournalister og kjente programledere i Norge startet sin karriere på Danvik folkehøgskole.

Viktige elementer i undervisningen er de daglige sendingene på Kanal 1, som er skolens egen radiokanal med potensielt 100 000 lyttere. Her får du en unik sjanse til å være med på å avvikle direktesendinger, produsere innslag, lage promoer til SoMe og å være programleder i beste sendetid.

Radiolinjens undervisning består i teoretisk og praktisk opplæring i moderne radiojournalistikk, programproduksjon og radiodrift. Ved siden av kommersiell radiokunnskap, er deler av undervisningen også konsentrert om podcast, radiodokumentar og hørespill. For de som ønsker det, blir det også tilrettelagt for produksjon av jingler, vignetter og promoer.

Du får prøve deg som produsent, programleder, tekniker, redigerer, musikkansvarlig og reporter. Klassen besøker i løpet av året flere store radiostasjoner og du får faglig påfyll gjennom dyktige og engasjerte gjesteforelesere. Målet med undervisningen er å skape journalistisk- og teknisk dyktige medieaktører med kunnskap og forståelse for radio som kommunikasjonsplattform.

Danvik åpner døren inn i radiobransjen for deg

 

Gro Sivertsen Meinseth, radiolærer på Danvik

SØK NÅ!

Fagplan for Radio Live & Podcast på Danvik Folkehøgskole 2019-2020

(Nb! Med forbehold om endringer for neste skoleår.)

Faglærer: Gro Sivertsen Meinseth

Radio Live & podcast består i hovedsak av teoretisk og praktisk opplæring i programproduksjon og kommersiell radiodrift. Viktige elementer i undervisningen er oppgaver i forbindelse med skolens egen radiokanal, Kanal1 Drammen, som sender 30 timer i uken. Her får elevene prøvd seg som programleder, produsent, tekniker, musikkansvarlig og reporter. Ved siden av de daglige radiosendingene, fokuserer vi også på podcast, radiodokumentar og hørespill.

Hovedmål

Å skape medieaktører med kunnskap og forståelse for radio som kommunikasjonsplattform.

Teknikk og verktøy
Elevene får erfaring gjennom daglig gjennomføring av ulike praktiske radiooppgaver.

Virkemidler
Elevene lærer at de gjennom svært enkle virkemidler kan skape en god lytteropplevelse. Radio handler om historiefortelling, formidlingsevne, timing, dramaturgiforståelse og personlighet.

Studio
Radiostudio på Danvik Folkehøgskole er hjertet av undervisningslokalene. I studioets sofaer tilbringer vi mye tid sammen, trangt, men godt.

Idéutvikling og kreative prosesser
Store deler av året starter dagen med redaksjonsmøter. Her får alle bidra med innspill til dagens sending. Elevene må også ut av studioet for å gjøre intervjuer, lage reportasjer, 5-på-gata, o.l. Samt at hver elev skal produsere sin egen radiodokumentar i løpet av året. I tillegg får elevene også utvikle sin egen podcast som distribueres.

Sjangerforståelse
I både teori og praksis fokuserer vi på forståelse av radioformatering. Elevene er selv med på å bestemme innhold og hva slags musikk vi skal spille på Kanal 1, og er dermed mer delaktige i kanalens imagebygging enn mange andre aktører i radionorge.

Multimediaprosjekt
For å promotere radiokanalen vår og podcastene, er vi opptatte av å lage godt innhold på sosiale medier, som f.eks. videoer fra sendingene våre. For de som ønsker det, er det tilrettelagt for produksjon av promoer, jingler og vignetter. Dette er viktig fugemasse i en sending og produseres gjerne i Logic eller Audition, og er i en annen teknisk kategori enn Dalet, som er avviklingsprogrammet vi bruker på sending.

Gjennom lørdagsundervisning og Danvikkveld for resten av skolen blir det tatt i bruk alle former for presentasjonsverktøy.

Inspirasjon
Gjennom året har vi flere seminardager i Oslo hvor vi møter profilerte programledere og produsenter fra både radio, podcast og TV. Vi er opptatt av møte oppdaterte folk fra bransjen som jobber med innhold og som vet hva bransjen ser etter av unge og lovende aktører. Dette er en fin anledning for elevene til å knytte kontakter og prate direkte med potensielle fremtidige arbeidsgivere. Vi har faste turer til bl.a. NRK, P4, Radio Norge, NRJ, Metro og diverse lydstudio og produksjonsselskaper.

Samarbeid i klassen og på tvers av linjene
Radiostudioet har hyppig besøk under sendinger av ulike linjer for å promotere og snakke om aktuelle aktiviteter på skolen. Elevene lager reportasjer og dekker happenings i forbindelse med f.eks. revy, skoleturer, TV-sendinger og filmer.

Sosialpedagogisk
De kreative prosessene vi jobber med krever at du kan jobbe individuelt, men først og fremst i gruppe med andre. Vi har redaksjonsmøter hver dag som krever godt teamarbeid. Likeledes er gode sendinger avhengig av nært samspill mellom elevene og et sosialt og trygt klassemiljø. Prosjektukene våre med prepping av programmer og hørespill, samt Danvikkveld og lørdagsundervisning for resten av skolen er helt avhengig av tett samarbeid i klassen. I løpet av året legger vi også inn et par turer med overnatting som er med på å knytte klassen enda tettere sammen.

Evaluering
Sendinger, ulike innslag og enkeltprestasjoner får tett oppfølging og blir kontinuerlig evaluert i plenum og individuelt. Det samme gjelder podcasten og alle prosjektprodukter. Det blir en til en-samtaler med lærer flere ganger i løpet av året og disse blir dokumentert skriftlig.

Undervisning

Pedagogisk/didaktisk oppsummering

Målet med undervisningen er, som tidligere beskrevet, å gi eleven kunnskap om og forståelse for mediet radio og kommunikasjon gjennom lyd. Hvordan formidler ulike budskap, etablerer relasjoner og skape en lojal lytter. Dette får eleven innføring i gjennom teori og praktisk trening. Vi begrenser lange forelesninger, da mange lengter etter praktiske oppgaver. Men det faglig teoretiske blir hele tiden repetert i daglig radioarbeid. Gjennom vår radiokonsesjon får elevene i praksis drive en radiokanal med alt det innbefatter av redaksjonelle, tekniske og innholdsmessige utfordringer. Fagkunnskap og erfaring hos elevene er svært sprikende, så alle blir i en turnusordning satt til å gjennomføre de ulike oppgavene, slik at alle får prøvd seg som alt. Gjennom evaluering med den enkelte elev, finner man ut hvilke oppgaver eleven trives best med. Dette henger ofte sammen med elevens opplevelse av mestring, noe eleven vil bli utfordret på.

Vi har valgt denne undervisningsmetoden fordi det å drifte vår egen Kanal 1, ligger tett opp til det virkelige liv. Etter få uker vil eleven derfor få en tydeligere forståelse for radio som medium og få et mer bevisst forhold til innhold og formidling.

Undervisningsmetodene tilpasses faget gjennom:

* Workshops / kortere oppgaver

5-på-gata

Korte reportasjer

Intervju

* Vanlig undervisning

Forelesninger i generell radiodrift, radiojournalistikk, idèutvikling, dokumentar og hørespill. Praktisk radioarbeid og teknisk innføring.

* Prosjektarbeid.

Fordypning innen produksjon av podcast, radiodokumentar og hørespill

* Individuell veiledning

Kontinuerlig individuell coaching av elevene innenfor ulike roller og oppgaver

* Reise

Seminar i Oslo, besøk til relevante mediebedrifter og sosiale turer.

Relevante besøk

Diverse mediebedrifter og de største radiostasjonene i Norge.