Meny

Foto og SoMe

På Foto og SoMe vil du få mulighet til å uttrykke deg kreativt både gjennom bilder og video. Dette er linjen for deg som vil styrke din visuelle kompetanse, samt din evne til å formidle innhold og historier.

Vi jobber med større og mindre prosjekt der noen er rene foto-prosjekt, noen er rene video-prosjekt og noen ganger kan du velge mellom de to. Noen prosjekt avsluttes med utstilling og andre prosjekt lever videre på YouTube og i andre sosiale media.


Vi gjennomgår de viktigste virkemidler for å fortelle historier – uavhengig om du forteller med stillbilder eller film.

Innenfor foto vil vi jobbe med sentrale sjangere som portrett, dokumentar, fotojournalistikk, kunst og gatefotografi. Du vil lære fotohistorie, fototeknikk, kreativitet og bildeforståelse. Du vil få teoretiske innføringer og inspirasjon, men aller mest så jobber vi praktisk. Vi har vårt eget fotostudio, som du kan bruke både på dagtid og kveldstid. Du vil lære å redigere i både Lightroom og Photoshop.

Innenfor YouTube vil du få hjelp til å starte eller utvikle din egen kanal. Du vil få tips til hvordan man marknadsfører kanalen og hvordan en får flere følgere. Du vil møte YouTubere som gir deg tilbakemeldinger på hvordan du kan videreutvikle deg og din kanal. Vi jobber også med kort-dokumentar og vi har andre små videoprosjekt. Du vil lære å bruke Premiere Pro og After Effects til etterarbeid.

Du må ha eget kamera med mulighet for manuelle innstillinger og du må ha laptop/Mac til å redigere bilder og video. Kamerastativ og mikrofon er også en fordel å ha.

Hvert høst reiser vi til fotografiets vugge, Paris. Vi blir inspirert og fotograferer i byens gater, samt vi besøker Europas største fotomesse, Paris Photo.

Etter et år på Foto og YouTube er du rystet til å jobbe med foto og video i ulike medier. Om du vil bli fotograf eller innholdsprodusent, eller i det hele tatt jobbe med noe visuelt eller kreativt, har du et veldig godt utgangspunkt etter et år hos oss. Velkommen!

SØK NÅ

Dette vil du lære på Foto og SoMe:

Kamera/teknikk

 • Hva består et kamera av (blender, lukker, objektiv, søker, utløser, blitz/blitz-sko, speil).
 • Objektiv (brennvidder og dets effekter, prinsippet bak et objektiv og kvalitet).
 • Blender (dybdeskarphet, forgrunn, bakgrunn, i forhold til brennvidde)
 • Lukker (fryse en bevegelse, lang lukkertid for å lage bevegelse)
 • Eksponering
 • Oppløsning og brikkestørrelse
 • Hvitbalanse
 • Fargerom, histogram
 • ISO(påvirkning av kvalitet)Blitz
 • Type blitz(ring-blitz, stav-blitz, innebygd blitz, studio-blitz)
 • Indirekte og direkte blitz
 • Overeksponering og undereksponering med blitz
 • Bruksområder(fryse en bevegelse, lang lukkertid/blitz, lette opp skygger, mørke rom, problemer)Bildekomposisjon
 • Gyldne snitt
 • Linjer
 • Dybde som komposisjon
 • Forgrunn, hovedobjekt, bakgrunn
 • Elementer som komposisjon
 • Bildevinkel (frosk, fugl, point of view)
 • Bevegelse
 • Bryte regleneEtterarbeid og arbeidsflyt
 • Adobe Brigde
 • Adobe Photoshop
 • Adobe Premiere (klipp og etterarbeid)
 • Lightroom
 • After Effects
 • Digital arbeidsflyt
 • Mappestruktur
 • BackupPrinte digitalt
 • Papirtyper
 • Bruke klasserommets storformat printer
 • Innstillinger på printer

Video

 • Filme med DSLR – utfordringer og begrensninger i forhold til andre
 • Hvordan fortelle med levende bilder kontra still bilder.
 • Kamerastandpunkt
 • Cinematografi
 • Visuell historiefortelling
 • Videoproduksjon
 • Innholdsproduksjon
 • DokumentarYouTube
 • Konseptutvikling
 • Markedsføring
 • Sendeplan
 • Bransjekunnskap
 • After Effects
 • Videoproduksjon
 • Innholdsproduksjon
 • DokumentarStudio
 • Lamper(soft-bokser, paraplyer, spot)
 • Bakgrunn(studio på location, papir, tekstil)
 • Studio og kamera(X-sync, lukkertid, blender)
 • Lyskilder(fargetemperatur/film/hvitbalanse)
 • Lysmåler(indirekte/direkte, retning)
 • Bløtt og hardt lys
 • High key, low key
 • Ulike lyssettinger: Rembrandt, split, butterfly osv.
 • StudiopsykologiSjangere
 • Dokumentar
 • Fotojournalistikk
 • Portrett
 • Naturfoto
 • Kunst
 • Reklame
 • Mote
 • Gatefotografi
 • Arkitektur
 • Sport
 • Action og bevegelseFotohistorie og fotografiets rolle
 • Den tidligste utvikling(Niepche og pinhole-kameraet)
 • Kommersialiseringen (Kodak, brownies, rullfilm)
 • Fotos rolle i samfunnet (minner, dokumentasjon, registrering)
 • Foto i media(nyhetsbilde, dekning av krig og katastrofe)
 • Foto som kunst(når et fotografi kan stilles ved siden av maleriet)
 • Kjennskap til kjente navn fra fotohistorienKreative prosesser / inspirasjon
 • Øvelser for å vekke den kreative hjernen
 • Inspireres og stimuleres gjennom musikk, filmer, bøker etc.Film som inspirasjon
 • Lære litt om hvordan film og fotografi er likt
 • Innblikk i noen av de mest visuelle filmene
 • Måten å skape en historie, og sammenligne med fotoArbeidsmetode og prosess
 • Bevisstgjøre den kreative prosessen.
 • Ideutvikling, se ideen fra flere sider, hente inspirasjon og bare la den vokse
 • Feedback – Lab. Hvordan gi konstruktiv kritikk og feedback som stimulerer den kreative prosessen.I løpet av året samarbeider vi med de andre linjene. Manus og skriveverksted skriver tekster til bildene våre etter Paris-turen og vi samarbeider også med skuespillerklassen.

Undervisning

Undervisningsmetodene tilpasses faget gjennom:

Workshops / kortere oppgaver
En metode som fungerer veldig godt for det praktisk-tekniske aspektet. Dette innebærer at man får en rask og oversiktlig introduksjon etterfulgt av praktisk utførelse veiledet av lærer, deretter innlevering og tilbakemeldinger på arbeidet

Vanlig undervisning
Undervisning i fototeknikk, innblikk i andre fotografers arbeid, fotohistorie og andre kilder som film, kortfilm og design. Ser hvilke virkemidler som brukes for å kommunisere med bilder, både teknisk og kreativt. Lærer står sentralt i å informere om arbeidet, men samtidig skal elevene oppmuntres til spørsmål og kommentarer. Undervisning bør ende i diskusjon/samtale med elevene i grupper eller i plenum med bildet i sentrum og en oppsummering til slutt. I prosjektperioder oppfordres elevene til å ha egne korte inspirasjons/morgensamlinger hvor de viser fra egne kilder til inspirasjon.

Utstillinger, produksjon av filmer og prosjektarbeid
Elevene bestemmer selv temaer/emner. Større prosjekter krever at elevene leverer prosjektbeskrivelse/ideskisse, selve arbeidet og et refleksjonsnotat  der de selv evaluerer eget arbeid og arbeidsprosess for å stimulere den personlige og kreative utviklingen. Bruk av skissebok og refleksjonsnotat gir grunnlag for selvvurdering og bevisstgjøring.

Individuell veiledning
Under større prosjekter møter elevene til veiledning med tanke på aktuelle prosjekt. Det forventes at eleven kommer forberedt med en ufordring de har teknisk eller kreativt, konkrete spørsmål, skisse/testbilder, referansebilder status på arbeidet og ideer. Lærerns rolle er å stimulere arbeidsprosess og utvikling gjennom åpne spørsmål.

Reise
Reisen til Paris hver november er både faglig inspirerende og sammensveisende for klassemiljøet.
Vi besøker Paris Photo, som er Europas største fotomesse.

 

FAGPLAN FOTO OG SOME SKOLEÅRET 2019-20

Med forbehold om endringer

Foto og YouTube-linja skal gi elevene både teoretisk- og praktisk kompetanse knyttet til både digital fotografering og filming med DSLR. Elevene skal planlegge, produsere, og presentere digitale foto- og videoproduksjoner, gjennom individuelle oppgaver og større prosjekter. Vi vektlegger visuell kompetanse og innholdsproduksjon.

Hver høst arrangeres en tur til Paris Photo for faglig input og fotohistorisk forståelse av faget. Hvert halvår avsluttes med en utstilling hvor elevene har fokusert på et selvvalgt emne/tema. Utstillingen kan bestå av både film og fotografier.

Prosjekter:

 • Innføring grunnleggende foto og video gjennom ulike småoppgåver
 • Du og YouTube: Å starte og drive YouTube-kanal.
 • Studiofotografering
 • Gatefotogarfering og Paris
 • Utstilling på Danvik med selvvalgt tema
 • Dokumentar
 • Magasin/Photo Essay
 • Sosialt engasjement gjennom foto og YouTube
 • Utstilling i Drammen med selvvalgt tema
 • Fordypning i valgfritt emneEllers har vi korte oppgaver og ulik form for input mellom prosjekta.Hovedmål:

  Eleven skal etter et år på Foto og YouTube:

 • mestre digital fototeknikk og verktøy
 • være godt kjent med digital bildebehandling i Photoshop og Lightroom og arbeidsflyt i Adobe Bridge.
 • kjenne til reglar om komposisjon, bildeoppbygging, fargelære, historiefortelling og kommunikasjon.
 • kunne filme med DSLR, redigere i Adobe Premiere og publisere til YouTube eller lignende plattformer.
 • ha god kjennskap til YouTube som medium.
 • forstå enkel dramaturgi og visuell historiefortelling.
 • kunne bruke et fotostudio, og ha kunnskap til elementære og grunnleggende måter å lyssette på.
 • kunne utvikle et prosjekt fra idé til ferdig produkt.
 • kunne gi konstruktiv kritikk og feedback som stimulerer den kreative prosessen.
 • ha opparbeida seg et vokabular for å se, lese og tolke bilder og filmer.
 • ha kjennskap til de mest kjente og betydningsfulle sjangre i fotografi som dokumentar, reklame, portrett, presse, kunst og motefotografi og kjenne til noen av de viktigste fotografene innenfor disse sjangerne.
 • ha et innblikk i fotografiets historie, og kjenne til de mest betydningsfulle fotografene. Kunne se fotografiet i en større sammenheng både historisk og i samtiden.