Jon Mæle

Jon kom til Danvik i 2001. Datautdannelse har han fra teknisk fagskole på Kongsberg, men han har også fagbrev som serviceelektroniker. Jon har jobbet som servicetekniker innenfor medisinsk teknisk utstyr, og tekniske hjelpemidler for hjelpemiddelsentraler rundt om i landet.