Hege Norøm

Hege trives aller best når lederskap og administrasjon setter gode rammer for ansatte og elevers faglige utvikling og personlige vekst. Hun har mange års erfaring fra både operativ
og strategisk ledelse, og har jobbet både innen skole og arbeidsinkludering tidligere. I tillegg til ledelse har hun studier i U-landsfag, Midt-Østenkunnskap og samfunnsøkonomi.