An-Magritt Saksvik

An-Magritt er utdannet lærer og har i tillleg pedagogikk, psykologi og sosialantropologi fra Universitetet i Oslo. Hun har arbeidet i Norges Røde Kors og Norsk Folkehjelp med inkludering av enslig mindreårige asylsøkere. An-Magritt har arbeidet mye med å få fokus på sammenhengen mellom fysisk aktivitet og psykisk helse. I tilleg til jobben på Danvik arbeider hun som med spesialundervisning og norsk på Steinerskolen i Asker