Skoletur til Paris

Hvert år drar elevene til Paris for å være med på Paris Photo.