Sammarbeid mellom spilldesign og forfatterne!

Sist uke hadde Spilldesign og Grafikk og Manus og Skriveverksted et samarbeidsprosjekt hvor de utviklet tekstbaserte eventyrspill. Uken startet ved at vi så på forskjellige ulineære historier, hvordan de kan struktreres og hva som karakteriserer en god historie i dataspill. Et spennende prosjekt hvor alle måtte trå litt ut av sin komforsone for å skape nye opplevelser de i utgangspunktet hadde lite erfaring med fra før av.

Til å lage eventyrene brukte de verktøyet Twine som enkelt lar deg sette opp historietrær med flere valg slik at man kan fokusere på det viktige – historien og teksten.

Det ble flittig bruk av postitlapper, whiteboard og excel ark for å strukturer arbeidet.

Prosessen bar preg av mye og intensivt arbeid til langt på natt og resultatet ble spill om det å rømme fra Øst-Tyskland under den kalle krigen, om å finne sin bror, et film noir spill inspirert av CSI og det å rømme fra et fengsel.

Gå hit om du vil vite mer om Spilldesign og Grafikk eller Manus og Skriveverksted.