Pris til Danvikelever under årets Amandus.

To av årets elever ved filmlinjen på Danvik stakk av med den gjeve fiksjonsprisen Amandus Ung på årets Amandusfestival. Det var like før jul at Danvik elevene Haldor W. Jon og Yonas Nakland deltok i en 48 timers challenge i regi av Mediefabrikken. Sammen med Eric Dirnes, Ludvig Lund Bergsaker og Johan Malvik laget de filmen Spillkveld, om en dobbeldate hvor et kjærestepar begynner å diskutere livet i et scrabble spill.

Haldor forteller at Spillkveld ble til gjennom en lang idémyldrings prosess. De fem gruppemedlemmene ble etterhvert fokusert på å finne frem til en historie som skulle turnere dramaet i et parforhold. Uten å avsløre parets komplekse utfordringer med vennene tilstede, ble forholdet satt på prøve gjennom en stille diskusjon hvor ordvekslingen gikk gjennom scrabble spillet.

Etter bare et halvt år ved filmlinjen på Danvik sto både Haldor og Yonas godt rustet til å gå løs på oppgaven. Det var naturlig for oss å jobbe på kryss av fagfunksjoner gjennom disse 48 timene forteller Haldor videre, som er tydelig på at filmlinjen ga dem noen gode fortrinn i prosessen med å produsere Spillkveld.

Det er overveldende, en stor opplevelse og anerkjennelse å motta en slik pris parerer Yonas glad etter prisutdelingen.

Fjorårets filmelev Simen Anthony Samuelsen stakk også av med en gjev Amandus pris, beste manus for hans siste film Papp & Papir.

På bildet: Ludvig Lund Bergsaker (t.v.), Haldor W. Jon, Yonas Nakland, Eric Dirnes (Johan Malvik var ikke tilstede).