Påske med forfatter Inger

Danviks forfatterlærer, Inger Bråtveit, ble tidligere i år utfordret av Oslo Bispedømme til å skrive en tekst om påske og pasjon. I utgangspunktet skulle teksten leses opp og urfremføres i Mariakirkeruinen i dag. På grunn av virus­epidemien vil den bli publisert digitalt på et seinere tidspunkt.

– Påskehelga er den største, kristne høytida. Jeg er glad for at jeg i skrift kan få lov til å feste­ blikk og tanke på noe som er større enn meg selv akkurat nå, sier forfatter Inger Bråtveit til avisa Vårt Land.

Inger er glad for å være med selv om oppdraget i år er endret. Mariakirkeruinen ligger få hundre meter fra der Inger bor. – Ruinen forteller om ei tid som er historisk, men er også ­aktuell for det var ei tid der Norge ble prøvd. I middelalderen var Mariakirken også kongens kirke, ­og her ble landet styrt fra. Det var mer enn ei kirke. Å tenke seg hvordan livet var her er utfordrende og gir perspektiv på vår egen samtid.

– Vi er i ei tid med ekstreme påkjenninger der mennesker er isolerte fra hverandre, ikke bare de syke. Frykten for sykdom, permitteringer og nasjonal og privat økonomi bærer bud om usikre tider i uoverskuelig framtid. I ei slik tid er det fint at ei kirke ligger der og er åpen i alle betydninger av ordet.

– Jeg er takknemlig for at jeg kan fokusere på en litterær tekst i ei tid som nå er preget av flere spørsmål enn svar, forteller hun til avisa. I likhet med alle andre linjelærere på Danvik har Inger daglig kontakt med hele klassen og følger opp med digital undervisning.

Vi kan dessverre ikke publisere teksten til Inger i dag, men vi vil komme tilbake til den seinere.

(Deler av teksten over er hentet fra Vårt Land, lørdag 28. mars. Foto: Peter Mydske)