Økt innsøking til Danvik

Flere danvikvenner henvender seg til oss og er bekymret for innsøking til neste skoleår. Vi kan betrygge alle om at den usikre tiden har ikke ført til færre søknader til Danvik folkehøgskole. Totalt sett er på pr dato (21.april) hele 7% over fjoråret, og med 18 flere søknader. Så langt i april har det kommet inn 30 søknader. Det er flere enn samme periode i fjor. Vi har også flere elever som har tatt imot plass sammenlignet med i fjor.

Kunnskapsdepartementet har gitt oss beskjed om at vi skal planlegge for oppstart i august, og at vi skal følge de smittevernreglene som gjelder da.

På Danvik er vi veldig opptatt av hva som skjer utover våren. Vi håper forholdene legger seg til rette slik at vi kan samle årets elever fysisk uten at det går for lang tid.

Vi er inne i skolens tre siste uker. Undervisningsoppleggene består i linjevise prosjekt, morgensamling hver dag, fellesundervisning med hele kullet to ganger i uka, samt torsdagstreff og radiosendinger dedikert til årets kull. I tillegg til dette har stipendiatene samlinger i vår «digitale» Peisestue.