Loose Moose Theatre på Danvik

NEI, du må starte forfra! En psykolog gir ikke klem til klientene sine»! Eleven vår, Oscar Borkhus, er ivrig i den nye improrollen sin og starter opp igjen scenen etter få sekunder etter denne korte instruksjonen. I to hele dager har skuespillelevene på Danvik blitt undervist og veiledet av Tony Totino.  Tony er en av de opprinnelige medlemmene av det legendariske «Loose Moose theatre» og kjent for å være mannen som brakte improvisasjonsteater og teatersport til Norge

Kunsten å mestre impro er sentralt for å hjelpe skuespillere i framtidige prøvesituasjoner. Samtidig er det viktig for elevene å dytte seg selv ut av komfortsonen i erfarne og trygge rammer, slik Tony legger opp undervisningen sin. Elevene stortrivdes, kom seint til lunsjen, og skulle gjerne hatt han på Danvik i mange flere dager.

På spørsmålet «hvorfor er improtrening viktig for skuespillere», svarer Tony: «Improvisation is an ancient and valuable theatre art that can help develop confidence in the students own imagination, impulses and choices. It is also one of the few teachable comedy techniques.»