La oss introdusere Spilldesign og Grafikk!

De siste to og et halvt årene har vi hatt en Spillutviklingslinje her på Danvik med stor suksess. Det har blitt laget mange flotte spill og vi har fått gode erfaringer med å drive linjen og nå ønsker vi å ta disse erfaringene videre til å gjøre linjen enda bedre. Vi kommer derfor til å bytte navn fra «Spillutvikling» til «Spilldesign og Grafikk» samt gi elever på linjen mulighet til å spisse kompetansen på grafikk eller spilldesign i større grad en tidligere. I praksis vil dette si at elevene fremdeles har mye fellesundervisning, men at vi i perioder tilbyr et spisset opplegg hvor man kan gå i dybden på temaene slik at elevene kan oppnå enda mer spesialisering.

I spilldesign vil vi i større grad se på hvordan lage gode spillopplevelser gjennom level design og dypdykk i hvilke mekanismer som gjør at vi som mennesker blir underhold.

I grafikk ønsker vi å fortsette vårt fokus på 3d-modellering som vi fra før av gjør bra, men også legge til mer undervisning i kunstforståelse og 2d-grafikk.

Resultatet av dette vil bli at elevene vil i større grad kunne spesialisere seg innenfor de feltene de interesserer seg for samtidig som det vil styrke spillprosjektene som vi gjør i blandede grupper.

Vi ser frem til å gi elevene denne muligheten og hvordan det vil heve fremtidlige spillprosjekter!

Vil du vite mer om linjen, se her.