Kamera – klar – kjør!

Det å holde styr på et filmset er ingen enkel oppgave. Filmelevene får mye drilling i hvordan organisering av en filminnspilling skal planlegges og gjennomføres. En av de viktigste workshopene vi arbeider med på filmlinja er KORT! Dette er et intensivkurs i hvordan en fortelling blir til fra idé til ferdig klippet film.

Over to uker tar vi elevene gjennom en teoretisk og praktisk prosess hvor fokuset er å forstå et filmcrew, hvordan rollene er fordelt, hva de ulike rollene skal utføre og hvilke fordeler man kan få gjennom god struktur. Filmproduksjon er tidkrevende og svært kostbart, derfor finnes det prosedyrer som skal hjelpe filmskaperne å gjennomføre en innspilling på en effektiv og mest mulig smidig måte.

Første bud er likevel at man trenger en historie å fortelle. Filmklassen får i denne workshopen muligheten til å velge seg en plass i manusutviklings-, produksjons- eller etterarbeidsgruppen. Over fire dager skal en liten gruppe sammen med manuslærer utvikle fire korte manuskript, som er mulig å gjennomføre med en dags opptak. I denne prosessen vil det bli gitt en del føringer for location og skuespillere. Når dagen er over har produksjonsgruppen materiale til å gå i gang med planlegging.

I forberedelsene til produksjon legges fokuset på rollefordeling og oppgaver knyttet til den enkelte. En grundig gjennomgang av ansvaret til alle i crewet, hvordan samspillet kan optimaliseres og planleggingen effektiviseres. På mellom en til to dager må produksjonsgruppen være klar til å gå i opptak. Alle avtaler og befaringer må være gjennomført slik at opptaksstart kan gå igang til planlagt tid.

Under produksjon av KORT! følger faglærer hele prosessen fra start til slutt, på denne måten får alle en inngående forståelse av opptakssituasjonen. Mange oppdager at det ikke er regissøren som er arbeidsleder, men innspillingsleder. Han eller hun sørger for informasjonsflyt og leder opptakene etter oppsatt dagsplan. Her skal både fotografen, b-foto, lydsjef, script, produksjonsassistenter og mange flere funksjoner spille på lag med regi og skuespillere for å oppnå de målene man har satt for sin filmvisjon.

Flere av våre elever er vant med Adobe Premiere og andre redigeringsverktøy. I akkurat dette prosjektet blir klipperne utfordret til å jobbe i klippeprogrammet Avid Media Composer, som i filmindustrien regnes som bransjestandard. For elever som ønsker filmklipp som sin karrierevei bør man beherske flere klippeprogram, og Avid er intet unntak. I nesten to uker får klipperne mulighet til å arbeide på KORT! som munner ut i en visning sammen med skuespillerklassen, hvor vi har en grundig evaluering av filmen og prosessen.

Målet er at alle skal bygge videre på denne erfaringen når elevene selv skal utvikle og produsere sine Midtfilmer og Sluttfilmer. Og uten unntak ser vi tydelig forskjell på filmproduksjonene ved Danvik før og etter KORT!