Green filming og bærekraft i mediebransjen

Bærekraft er blant temaene vi på Danvik folkehøgskole vektlegger ekstra dette skoleåret. Men hvordan kan man egentlig skape mer bærekraftige medieproduksjoner?

Elevene våre skal delta på webinarserien «Grønt fokus» som er levert av Østnorsk Filmsenter. Dette blir en undervisningsserie som hjelper oss å utdanne neste generasjons filmskapere med bærekraft langt fremme i pannebrasken.

Både filmbransjen og støtteapparatet kan nemlig ifølge ekspertene bli mye mer bærekraftig enn i dag. Fagfolk fra inn- og utland stiller opp i webinarserien for å snakke om «green filming». Her er oversikten over hva vi skal lære mer om, med beskrivelser fra Østnorsk Filmsenter:

Webinar 1: Hvordan å lykkes med bærekraft i film

Vi er enige i at det er viktig å satse på bærekraftige filmproduksjoner. Men hva betyr det helt konkret? Og hva mer kan vi gjøre enn å skifte ut plastkopper med termosflasker? Tysklands mest anerkjente Green Manager Philip Gassmann gir oss innblikk i de ulike områdene vi blir nødt å tenke oss om på. En konkret case skal vise oss hvordan vi allerede tidlig i prosessen har mulighet til å påvirke filmens miljøavtrykk positivt.

Webinar 2: En bærekraftig strategi

Nasjonale og internasjonale filminstitusjoner har gjort seg tanker om hvordan man på best måte kan igangsette tiltak innafor bærekraft og miljøvern i filmbransjen. Kan en nasjonal sertifiseringsordning stimulere filmbransjen til handling? Finnes det insentiver til bærekraftig produksjon? Hvilke perspektiver har TV-kanalene? Vil miljøvennlig filmproduksjon kunne påvirke «funding tourism», og vil det kanskje bli vanskeligere å skaffe midler til co-produksjoner?

Webinar 3: DEN NYE GENERASJONEN: utdanningsinstitusjoner og nettverk i søkelyset

De siste årene har vårt sosiokulturelle liv endret seg drastisk, og både studenter og utdanningsinstitusjoner ønsker å jobbe mer bærekraftig. Hva krever studentene og den unge generasjonen filmskapere? Hvordan legger institusjonene til rette? Videre presenteres prosjektet VIPROS, et samarbeidsprosjekt mellom ulike medie-aktører, universiteter og fagområder på tvers av Europa. VIPROS går ut på å revolusjonære studiobruk og samtidig spare miljøet. Vi blir kjent med norske og nordiske nettverk, og får presentert den første europeiske karbonkalkulatoren.

 

Her på Danvik gleder vi oss over at Østnorsk Filmsenter leverer denne spennende og relevante serien, og oppfordrer elevene våre til å suge opp mest mulig kunnskap og inspirasjon og ta dette med seg inn i egne arbeider. Ønsker du å se mer om webinarserien, finner du info og påmelding her.