Foto og Youtube på fotobokfestival

Foto og youtube-linja dro til hovedstaden for å besøke Fotobokfestival Oslo.

Foto og Youtube er en linje som i løpet av året tar for seg mange forskjellige uttrykk innen foto og video. Før høstferien tok lærer Jorun Eikill Veflen med seg elevene på Fotobokfestival Oslo, som er en årlig festival som fokuserer på fotoboka som kunstnerisk uttrykk og fenomen. Det ble en inspirerende og fin tur med nye inntrykk, inspirasjon og koselig lunsj på Peppes, for både elever og lærer.

Etter høstferien skal alle elevene på Danvik Folkehøgskole ut i to work shop-uker, der elevene velger et annet fag enn linjefaget.  Ett av disse work shop-fagene er fotobok, som Jorun skal undervise i.

Les mer om Foto og Youtube-linja her.