Carlos reiser med medalje!

I dag er Carlos Araya sin siste arbeidsdag på Danvik. Han ble hedret av en hel skole med rektor Hege Norøm i spissen på dagens morgensamling. I bagasjen hjem til Chile får han med seg medaljen for lang og tro tjeneste fra Det Kongelige Selskap for Norges Vel. Carols kom til Danvik i 1988 etter å ha flyktet fra Pinochets diktatur i Chile. Carlos var spesielt utsatt siden han var engasjert i fagforeningen og måtte forlate familie og nære venner. Innsatsen til Carlos på Danvik er det vanskelig å sette gode nok ord på, og alle elever og ansatte som har vært på Danvik siden Carlos kom i 1988 har gode minner som ikke vil bli glemt. I morgen reiser Carlos tilbake til sin familie og vi takker for en fantastisk innsats. Dagsavisen Fremtiden har Carlos som hovedoppslag på førstesiden og en fyldig tosiders reportasje inne i avisen.