Alle filmer slippes på YouTube

Filmlinjen på Danvik jobber gjennom året med flere filmprosjekt i kortfilmformatet. På ulike måter utfordres elevene til å utvikle en idé frem til et ferdig produkt. Våre to hovedprosjekt er Midtfilm og Sluttfilm. Prosjektene har ulik målsetning, men felles for dem begge er prosessen. Elevene skal gjennom idé- og manusutvikling, forberede og drive prosjektutvikling med kjernegruppen, som består av produsent, regissør, fotograf og klipper. Når opptakene starter kommer flere fagfunksjoner til og filmelevene får muligheten til å fylle ulike roller på flere filmprosjekt.

Nå har skolen sluppet en mengde kortfilmer produsert av Danvikelever. Klikk deg direkte til Danviks YouTube kanal og filmlinjens arkiv HER. Filmene er også organisert i egne spillister for ulike årskull.

Filmlinjen har tradisjonelt vært skolens største linje og produserer enormt med film gjennom et helt skoleår, alt fra mindre øvelser til de to store hovedprosjektene. Elevene velger selv hvor de ønsker å legge ambisjonsnivået og får tett oppfølging med faglig veiledere gjennom hele prosessen, som i stor grad er relatert til praktisk arbeid.

Danviks filmlinje ble omorganisert for femten år siden og bygger på de samme prinsippene som man jobber etter på høyere filmskoleutdanninger i Norge og utlandet. Gjennom denne tiden har det bygd seg opp et stort arkiv med Midtfilmer og Sluttfilmer, som nå er tilgjengelig på skolens YouTube kanal. Her vil du finne et stort spenn av kortfilmer, noen glade, dystre, såre, sprø, rare, morsomme, spennende, skremmende, uforståelige og noen uforglemmelige. Akkurat nå så teller vi nær 200 filmer, og flere kommer – kanskje er du en av de som skal være med å lage filmlinjens fremtidige filmer?