Meny

Økonomi

Skoleåret starter søndag 20. august 2017 og avsluttes lørdag 12. mai 2018. Vi har ÅPEN DAG lørdag 28. januar og mandag 30.januar 2017. Kom innom da vel.

Skolepengene for skoleåret 2017/2018 er avhengig av hvordan man bor.
Pris pr. semester nedenfor (priser for hele året i parentes):
· Dobbeltrom u/bad og WC: kr. 40350,- (80.700,-)
· Dobbeltrom m/bad og WC: kr. 45450,- (90900,-)
· Enkeltrom m/bad og WC: kr. 48900,- (97800,-)
· Elever som bor utenfor skolen: 21900,- (43.800,-)

Det serveres frokost, lunsj, middag og kveldsmat for de som bor på skolen. De som bor utenfor skolen får lunsj. Det er ikke matservering i feriene, derfor dekker ikke beløpet opphold på Danvik folkehøgskolei feriene.

Dietter:
Glutenfri diett: kr. 400,- ekstra pr. måned,
Laktosefri diett: kr. 200,- ekstra pr. måned.
Vegitardiett: kr. 200,- ekstra pr. måned.
For andre krevende dietter kan det også påløpe ekstra kostnad. Egne avtaler gjøres.

ANDRE SPESIFIKKE UTGIFTER
Fellesutgifter: (ekskursjoner, dagsturer, drift av vaskemaskiner, elevarrangement mm.) Kr. 3100,-
Film og TV klassen: Utstyrsleie for egne produksjoner: kr. 4000,-
Fotoklassen: Til print, papir og utstyrsleie: kr. 2000,-
Spillutviklingsklassen: Programvare: kr. 2000,-

INNMELDINGSAVGIFT
Innmeldingspenger betales som en bekreftelse på at du tar imot tilbudet om å være elev ved Danvik folkehøgskole. For skoleåret 2017/2018 erinnmeldingsavgiften satt til kr. 2000,-. Dette betales ikke tilbake dersom du trekker deg fra studieplassen.

FRIVILLIGE TURER
Kostnader i forbindelse med studieturer kommer i tillegg. De reguleres noe etter gjeldende valutakurser. Turene er frivillige.

USA ca: kr. 24000,-
Solidaritetstur til India ca: kr. 18000,-
Filmklasse: Berlin ca.: kr. 5000,-
Forfatter og fotoklasse: Paris ca. kr. 5000,-

Andre linjer har anledning til å gjennomføre egne faglige turer. Dette ordnes individuelt i hver linje.

LÅN OG STIPEND
Lånekassen gir støtte til elever på folkehøgskoler gjennom lån og stipend. For skoleåret 2016/2017 utgjorde maksimal støtte kr. 103950,- herav stipend på kr. 41580-. Forslag til statsbudsjett gir en økning på 3,1 %. Med forbehold om endring i statsbudsjett før endelig vedtak vil studielån for 2017-2018 utgjøre maksimal støtte kr. 106000,- (kr. 42500,- av disse utgjør stipend). Endelige tall vil legges på hjemmesiden etter at statsbudsjett er vedtatt.
Se også www.lanekassen.no.

OPPTAKSGRUNNLAG
Det eneste formelle opptakskravet for å begynne på Danvik folkehøgskole, er at du må fylle 18 år innen utgangen av 2017. De aller fleste elevene har fullført videregående skole, men ved opptak teller også annen relevant arbeids- eller skolebakgrunn. Attester og dokumentasjon fra skole og arbeid må følge med søknaden. I en personlig søknad skal du fortelle litt om deg selv, dine interesser og hvorfor du ønsker et skoleår ved Danvik folkehøgskole. I tillegg kreves vitnemål/karakterutskrifter. Elevenes gjennomsnittsalder skoleåret 2016/2017 var 19 1/2 år.

Gå direkte til søknadsskjema http://www.folkehogskole.no/danvik