Meny

Ledige stillinger fra 1. august 2017

Årsengasjement 50 % stilling: Lærer i 2d/3d grafikk på Spilldesign og Grafikk-linjen

Årsengasjement 70 % stilling: Internatmedarbeider (se lenger nede på siden)

 

Danvik Folkehøgskole, Norges kreative mediefolkehøgskole, ligger sentralt i Drammen. Skolen har de siste årene hatt ca 160 elever på normalt folkehøgskoleår og 40 elever på et påbyggende praksisår ute i bedrift. Skolen har linjer for: Forfatter, Skuespillerteknikk, Foto og Youtube, TV-produksjon, Radio og Lydproduksjon, Spilldesign og Grafikk og Film. Danvik er en kristen folkehøgskole, eid av ”Stiftelsen Danvik”. Bak stiftelsen står Vestfold og Telemark krets av KFUK- KFUM og Buskerud krets av KFUK-KFUM, samt region Vestfold og Buskerud av Normisjon.

Undervisningen på linjen er delt mellom to lærere og krever tett samarbeid. Den utlyste stillingen vil ha som hovedfokus å dekke den grafiske delen av faget, men vil også ha mulighet til å bidra i andre faggrener som spilldesign, produksjonslære og programmering. Klassen vil mesteparten av tiden være samlet med begge lærerne er tilstede, men av og til deles opp for at elevene skal ha mulighet til å fordype seg. Den utlyste lærerstillingen vil være aktiv i begge settingene.

Faglig innhold som må kunne dekkes gjennom undervisning:

 • En god forståelse av grafiske utrykk, farge og formlære
 • Hvordan konstruere og bruke 2D og 3D grafikk til bruk i spill og interaktive produksjoner
 • Animasjon av 2D og 3D modeller for interaktive produksjoner
 • En god forståelse for spillutviklingsfaget og produksjonsverktøy som brukes i industrien (Agile/Scrum osv.)
 • Bruk av programvare som 3ds Max (ev. Maya, 3d Coat el.), Photoshop, Substance Painter, Mudbox/ZBrush eller andre egnede programmer
 • En god forståelse av hvordan grafikk fungerer på forskjellige plattformer som PCer, mobiler, VR og konsoller
 • Gi elevene grobunn for å lage grafikk som er konkurransedyktig i et internasjonalt marked
 • En grunnleggende forståelse for de andre faggrenene som spilldesign, programmering osv.
 • Hvordan ta et spill fra en idè til produksjon og til slutt ferdigstille det

Andre oppgaver som tillegges lærerfunksjonen etter avtale:

 • Workshopundervisning: Praktiske og kreative temaopplegg for elever på tvers av linjene med en eller to ukers varighet
 • Fellesfagsundervisning: Temaopplegg for hele skolen på 2 eller 4 timers varighet
 • Valgfagsundervisning

 Sosialpedagogisk arbeid i tråd med gjeldende særavtale for undervisningspersonale i folkehøgskolen:

 • Deltakelse i fellesopplegg for skolen som bl.a. åpnings- og avslutningsdag, turdager, elevkvelder etter gitt arbeidsplan
 • Tilsynsoppgaver på ettermiddags- og kveldstid
 • Delta på eller arrangere sosialpedagogiske arrangementer på kveldstid etter avtale
 • Bidra sammen med øvrige ansatte i arbeidet med elevenes trivsel og det frivillige kristne arbeidet ved skolen

Elevansvar:

 • Daglig kontakt og oppfølging av elevene i Spilldesign og Grafikk-klassen.
 • Dele på ansvar med elevsamtaler og personlig oppfølging av elevene.
 • Gi tilpasset opplæring etter elevbehov innenfor faget.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Utdanning og/eller arbeidserfaring innen spillutviklingsyrket
 • Utdanning innen pedagogikk eller relevant undervisningskompetanse
 • Ett eller flere ferdigstilte og utgitte spill
 • En variert og bred faglig bakgrunn med kjennskap til flere av feltene innenfor spillutviklingsfaget (spilldesign, produksjonslære, programmering osv.).
 • Evnen til å se koblinger mellom forskjellige fag og teknologier og hvordan dette kan brukes til å skape nye ting.
 • God kjennskap til og fortrinnsvis praksis fra arbeid i folkehøgskolen.
 • God evne til kommunikasjon og samarbeid.
 • Fleksibel og evne til å jobbe strukturert og systematisk.
 • Inspirator/motivator for elevene i faglige prosesser
 • Personlig egnethet og forhold til skolens kristne verdigrunnlag vil bli vektlagt.

Ved siden av søknaden ønsker vi eksempler på eget arbeid, portfolio og spill/demoer.

Vi tilbyr et godt sosialt miljø og en utfordrende stilling i et fag som gjenspeiler en industri i rask utvikling og sterk konkurranse. Du vil ha store muligheter for å påvirke utvikling av faget og fagplanene samt bidra til å skape gode læringsarenaer innenfor folkehøgskolens rammer.

Arbeids- og lønnsbetingelser og pensjonsordning i overensstemmelse med lover og avtaler. Det kreves politiattest for tilsetting i skoleverket.

Søknadsfrist 9. juni 2017
Søknad sendes: Danvik Folkehøgskole, Fagerlibakken 1, 3046 Drammen. Eller mail: rektor@danvikfhs.no Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Internatmedarbeider

Stillingen er underlagt internatleder og har ingen krav om formell utdanning. Fagutdannelse for eksempel innen barne- og ungdomsarbeid vil være en fordel. Stillingen vil utgjøre 70% på årsbasis, men med forkortet arbeidsår, da arbeidsturnusen følger et utvidet skoleår. Arbeidsåret fordeles på 39 uker mellom 1. august og 1. juni (med fri i elevenes ferier) Arbeidsbyrden i snitt pr. uke vil være 30 timer. Da arbeidet er lagt til internatdriften vil arbeidstiden fordeles innenfor en ramme der elevene er på internatet. Normalarbeidsuken vil innebære arbeidstid fra kl. 14.00 – 20.00 mandag og onsdag, kl. 12.00 – 16.00 tirsdag og fredag, og full dag 09.00-16.00 på torsdager. Det vil også pålegges noe helgearbeid i stillingen innenfor rammen av uketimer. Det vil også være behov for noe fleksibel arbeidstid ut over normaluken med større arbeidsbyrde i starten av skoleåret. Individuelle tilpasninger kan gjøres til en viss grad.

Stillingen må dekke følgende arbeidsoppgaver:

 • Ansvar for å følge opp elever med spesielle behov for botrening
 • Voksenkontakt og samtalepartner
 • Følge opp syke elever
 • Medansvar for å følge opp elevoppgaver på internatet
 • Orden og renhold på internatet
 • Samarbeide med internatleder og sosiallærere rundt oppfølging av enkeltelevers sosiale tilhørighet i elevfellesskapet
 • Planleggingsmøter i internatteamet

Andre oppgaver som tillegges internatmedarbeider gjennom skolens årsplaner:

 • Deltakelse i fellesopplegg for skolen som bl.a. åpnings- og avslutningsdag, turdager,
 • Delta på eller arrangere sosialpedagogiske arrangementer på kveldstid etter avtale
 • Bidra sammen med øvrige ansatte i arbeidet med elevenes trivsel og det frivillige kristne arbeidet ved skolen

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Ingen formell utdanning kreves
 • Fagarbeider innen barne- og ungdomsarbeid eller lignende vil være en fordel
 • Erfaring med arbeid med ungdom vektlegges
 • God kjennskap til og fortrinnsvis praksis fra arbeid i folkehøgskolen.
 • God evne til kommunikasjon og samarbeid.
 • Engasjert, tillitsvekkende og selvstendig
 • Personlig egnethet og forhold til skolens kristne verdigrunnlag vil bli vektlagt.

 Vi tilbyr et godt sosialt miljø og en utfordrende arbeidsplass.

Arbeids- og lønnsbetingelser og pensjonsordning i overensstemmelse med lover og avtaler. Stillingen avlønnes innenfor kategori ufaglært eller fagarbeider. Det kreves politiattest for tilsetting i skoleverket.

Søknadsfrist 9. juni 2017
Søknad sendes: Danvik Folkehøgskole, Fagerlibakken 1, 3046 Drammen. Eller mail: rektor@danvikfhs.no Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.