Meny

Spilldesign og Grafikk

Drømmer du om å jobbe i spillbransjen, og skape din egen spillsuksess? Her får du en innføring i alle delene av prosessen – fra idé til ferdig spill! Spillinjen skal gi elevene både teoretisk- og praktisk kompetanse med utvikling og produksjon av dataspill. Elevene skal utvikle idéer og føre de ut i praksis ved å planlegge, produsere og presentere spillene sine. Dette skal gjøres gjennom mindre individuelle oppgaver og større gruppeprosjekter som skal resultere i utgivelser internt og eksternt.

Et år på spillinja gir deg nødvendig, grunnleggende kunnskap og erfaring med tanke på videre utdanning, eller som utgangspunkt for en spennende praksisplass i et norsk/utenlandsk spillselskap. Vi jobber oss igjennom spillutviklingsprosessen fra idé til ferdig spill. Det blir lærerike besøk til spillstudioer, og en unik rekke gjesteforelesninger med nøkkelpersoner fra bransjen.

Tidligere har vi hatt forelesere fra Ravn Studio, Krillbite, Red Thread Games og Blizzard. Vi arbeider med egne spillprosjekter i små team og benytter oss av verktøy som er standard i bransjen: som Unity, 3D Studio Max, Substance Painter og Photoshop mm. Spillene vi lager blir gjort til PC/ Mac, tablets/mobiltelefoner, eller vår egen arkademaskin. Vi lager også et større VR prosjekt med hele klassen hvor alt lages fra grunnen av elevene og et eksempel på dette finner du her. Alt med fokus på en potensiell vei videre i industrien. Finn din rolle, enten du liker å skrive, jobbe med det visuelle uttrykket eller programmere. For deg som elsker å skape og ønsker å jobbe med spillutvikling!

For deg som elsker å skape

Nils Anderssen, lærer i spillutvikling på Danvik

SØK NÅ
LES BLOGGEN VÅR HER

Fagplan Spillutvikling ved
Danvik Folkehøgskole 2015 – 2016

(Nb. Med forbehold om endringer for neste skoleår.)

Faglærer: Nils Anderssen.
Linjen Spillutvikling på Danvik Folkehøgskole skal gi elevene både teoretisk- og praktisk kompetanse med utvikling og produksjon av dataspill. Elevene skal utvikle ideer og føre de ut i praksis ved å planlegge, produsere og presentere spillene sine. Dette skal gjøres gjennom mindre individuelle oppgaver og større gruppe prosjekter som skal resultere i publikasjoner internt og eksternt.

Hovedmål

  • Få en grunnleggende kunnskap og erfaring med hvordan industrien er bygget opp og hvordan det er å lage dataspill.
  • Eleven ved utgangen av året skal ha fullført flere små og et stort prosjekt.
  • Eleven skal få utføre spill relaterte ideer i praksis, presentere dem, analysere resultatene, lære av dem og føre lærdommen videre i nye prosjekter.
  • At eleven skal utvikle en analytisk sans ovenfor sine og andres produkter.

Overordnet om spill
Elevene skal få en grunnleggende forståelse for hva spill er og historien til spill, analogt som digitalt.

Produksjonslære
Hvordan planlegge, utføre og analysere arbeidsprosessene når man lager spill. Om ønskelig vil også være gjennomgang av hvordan man starter en bedrift og hvordan industrien er bygget opp og fungerer.

Spilldesign
Eleven skal ha en grunnleggende forståelse for spill og brett design. Hvordan utarbeider ideer, planlegger for å utføre dem, utfører dem, justerer dem og ferdigstiller dem. De skal også ha en forståelse for hva som kjennetegner forskjellige sjangere, flerspiller og enspiller, design prinsipper, trender i industrien og eksterne faktorer for en utvikling.

Scripting
Elevene skal få en grunnleggende forståelse for scripting (lett programmering) og prinsipper og arbeidsmetoder relatert til dette. Undervisningen vil primært foregå med visuell scripting med Playmaker, men det vil også bli tilrettelagt for at folk kan arbeide med Java, C# eller andre egnede språk.

Grafikk lyd og musikk
Få en grunnleggende forståelse for hvordan disse mediene fungerer med spill og hvordan de kan tilpasses for å øke opplevelsen.

Spillutviklingsverktøy
Praktisk erfaring med å utvikle prototyper til spill ved bruk av Unity 3d (eller lignende), Photoshop, 3D Studio Max og andre verktøy som er viktige for industrien i dag.

Prosjekter
Prosjekter skal aktivt brukes for å fokusere og sette mål i undervisningen og til øvelsene som skal gjøres. Disse vil også fungere som holdepunkter for evalueringen.

Evaluering
Å evaluere elevenes innsats og resultater løpende gjennom hele året. Evalueringer vil skje gjennom tilbakemeldinger i klasserom, samt oppsummerende tilbakemeldinger etter ulike oppgaveperioder. Innsats, prosess, progresjon og refleksjon ligger til grunn for evalueringene.

 

Undervisning

Undervisningsmetodene tilpasses faget gjennom:

Workshops / kortere oppgaver

En metode som fungerer veldig godt for det praktisk-tekniske aspektet. Dette innebærer at man får en rask og oversiktlig introduksjon etterfulgt av praktisk utførelse veiledet av lærer, deretter innlevering og tilbakemeldinger på arbeidet.

Undervisning
Undervisning hvor man går igjennom temaer som design, produksjonsteknikk, lyd/musikk spill-historie og generell kunnskap om bransjen. Læreren er personen som primært står for dette opplegget, men elevene skal selv også gjøre presentasjoner og vise frem temaer de har forberedt. Eksterne forelesere vil også bli brukt for å tilføre dybde, variasjon og spisskompetanse til undervisningen.

Prosjektarbeid
Prosjektarbeidet vil gå over lengre perioder og vil primært bli gjort i grupper hvor elevene utfører det de har lært i workshop og undervisningsdelen. Rammene og innholdet for prosjektet vil definert av læreren i samarbeid med elevene.

Veiledning
Under større prosjekter møter elevene til veiledning med tanke på aktuelle prosjekt. Det forventes at eleven kommer forberedt med en utfordring de har teknisk eller kreativt, konkrete spørsmål, skisse/testbilder, referansebilder status på arbeidet og ideer. Lærerens rolle er å stimulere arbeidsprosess og utvikling gjennom åpne spørsmål.

Undervisningsplan

Skoleåret er delt inn i moduler. Modul 1 – 3 er hovedfokuset å lære det grunnleggende ved faget, verktøyene, samarbeid og hverandre og kjenne. Det vil bli en del tavleundervisning, men også mindre oppgaver og en periode med gruppearbeid.

I modul 4 og fremover så kommer hovedfokuset til å være prosjektarbeid med prosjekter elevene har definert i samarbeid med læreren. Ved overgangen mellom hver modul har elevene mulighet til å stoppe prosjektet sitt og starte på et nytt i samme eller nye grupper. Om de ønsker kan de også arbeide videre på det prosjektet de allerede har i gang. Disse modulene vil derfor også fungere som milepeler i ev. lengre prosjekter.

Undervisningen i disse modulene kommer til å ha forskjellige temaer og ut over dette vil det bli tilpasset hva elevene arbeider på av prosjekter. Den kommer i utgangspunkt til å involvere alle som et felles samlingspunkt underveis i perioden. Mindre prosjekter og øvelser vil forekomme. Slik kan et skoleår med spillutvikling se ut: (Med forbehold om endringer fra år til år.)

Modul 1 – Introduksjon (uke 35 – 38)

Introduksjon til, skolen, medelever, faget og programvare. Målet med denne perioden er å gi elevene en grunnleggende innføring i alle nødvendige aspekter for å kunne lage enkle spill. Det hele bygger opp til prosjektarbeidet i Modul 2.

Modul 2 – Platformspill (Uke 39 – 44)

I denne modulen er å lære flere programmer gjennom å arbeide på et platformspill. Målet er å ha en prototype til et grunnleggende plattformspill på slutten av modulen. Hovedmålet er å få spillmekanismene opp og fungere teknisk, ikke at alt nødvendigvis er polert. Arbeidet her blir i grupper på 3-4 elever.

Modul 3 – 3D Studio Max og Virtual Reality (uke 45 – 47)

Hovedfokuset for denne perioden er å lære grunnleggende bruk av 3D Studio Max og hvordan dette kan brukes i Unity. Målet er å lage en felles VR demo hvor vi skal bruke Oculus Rift brillene som et samarbeidsprosjekt i hele klassen.

Modul 4 – Prosjektarbeid (uke 48 – 51)

I denne fasen er hovedfokuset å utvikle et eget spill basert på egne ideer. Ved starten av perioden vil vi gå gjennom prosjektstyring og konseptutvikling. Rammeverket for spillet og deadline for de forskjellige fasene utarbeides i samarbeid med læreren. Undervisningen fra læreren vil i denne perioden være tilpasset hva elevene arbeider på. Elevene arbeider i grupper på 3-4 personer.

Modul 5 – Prosjektperiode – Historiefortelling (Uke 1 – 2)

I modul 5 er primært en prosjektperiode, men hovedfokuset her vil være på historiefortelling og samarbeid med Einar og forfatterlærerne. Mulig samarbeid med forfatterklassen. Detaljer kommer senere. Om dette ikke går i boks blir det flerspiller brett design.

Modul 6 – Brukergrensesnitt og systemdesign (Uke – 5)

Her vil vi ha gjennomgang av forskjellige typer brukergrensesnitt og plattformer. Tastatur/Mus, Kinect, Oculus, Move osv. Hvordan er det de fungerer, hva er fordelen og hva er ulempene. Det vil bli mer dyptgående en hva vi har gjort tidligere og på plattformer de i utgangspunktet ikke har tilgang til. De vil så bli gitt en oppgave om å komme opp med et design og brukergrensesnitt for et fektespill. Dette er kun teoretisk og arbeid på papir. Øvelsen vil også gå ut på å gjøre valg på hva man skal fokusere på når man skal simulere noe. Grupper på 3 personer.

Modul 7 – Sluttspill 1 (Uke 6 – 11)

Modul 7 og 8 er satt av til å lage et større sluttprodukt på 10 uker eller to mindre på 5. Elevene skal arbeide i grupper på 3-4 personer.

Modul 8 – Sluttspill 2 (Uke 12 – 16)