Meny

Skuespillerteknikk

Drømmer du om å bli skuespiller? Vil du stå på en scene eller spille i film? Har du ambisjoner om å videreutvikle skuespillertalentet ditt? Vi hjelper deg ett skritt videre med å nå drømmen.

En skuespiller må bruke sin egen kropp som instrument. Derfor jobber vi med stemmebruk, bevegelse, avspenningsteknikker, karakterarbeid og improvisasjon. Stanislavskijs metode er grunnlaget for mye av undervisningen. Vi arbeider med gitte omstendigheter, de fysiske handlingers metode, observasjonsevne, fantasi og analyse. Som skuespillerelev vil du få muligheten til å jobbe individuelt, i grupper og sammen med hele klassen. Skuespill er en kollektiv kunstform som setter store krav til samarbeidsevner. Vi jobber fram små og store teaterproduksjoner, i tillegg til at du kan være med i skolens årlige revy på Drammens Teater. Du får også rikelig med muligheter til å gjøre skuespill foran kamera.

Både gjennom filmklassens mange kortfilmer, i flerkameraprosjekt med TV-klassen, og i skuespillerklassens eget filmprosjekt får du nyttig erfaring med arbeid både foran og bak kamera. Vi har ulike spennende workshops ledet av profesjonelle aktører i bransjen, deriblant methodacting, scenekamp, casting og auditiontrening.

Skuespillerlinja har et godt samarbeid med Brageteateret i Drammen, og drar også flere ganger til Oslo for å ta pulsen på hva som rører seg i bransjen. Har du et ønske om å søke deg videre på skuespillerskoler i inn- eller utland, legger vi til rette på best mulig måte for at du skal kunne nå målene dine!

Her må man gi slipp på alle hemninger

Andreas Kvebæk Dahl, lærer i skuespillerteknikk på Danvik

SØK NÅ

Fagplan for Skuespillerteknikk på Danvik Folkehøgskole 2015 – 2016
Faglærere: Andreas Kvebæk Dahl og Aimi Wallumrød

Skuespillerteknikk-linja på Danvik Folkehøgskole skal gi elevene grunnleggende ferdigheter innenfor skuespillerfaget. Stanislavskijs metode er grunnlaget for mye av undervisningen. Vi arbeider med de gitte omstendigheter, de fysiske handlingers metode, observasjonsevne, fantasi og analyse. I tillegg er vi også innom andre teknikker knyttet til for eksempel klovn og method acting. En skuespiller må bruke sin egen kropp som instrument. Derfor jobber vi med avspenningsteknikker, stemmebruk, bevegelse, improvisasjon og karakterarbeid. Som skuespillerelev vil du få muligheten til å jobbe individuelt, i grupper og sammen med hele klassen. Teater er en kollektiv kunstform som setter store krav til samarbeidsevner for å oppnå optimale resultater. Vi har et tett samarbeid med Film- og TV-klassen og alle får gjennom minst tre prosjekter prøve seg foran kamera. I tillegg får elevene være med på en stor teaterproduksjon i Black Box-format.

Hovedmål:

Grunnholdninger og klassen som arbeidsfellesskap
Gi elevene en forståelse av skuespillerkunsten som en kollektiv kunstart! Vi vil derfor jobbe med å gjøre klassen til et godt arbeidsfellesskap. Vi må kunne gi og motta konstruktiv kritikk, vi må kunne stole på hverandre, vi må by på oss selv, vi må våge å gjøre feil, vi må bruke vårt personlige erfaringsgrunnlag, vi må studere virkeligheten, vi må ha lyst til å arbeide sammen. Dette vil skape en trygghet og frimodighet, slik at elevene får en god plattform for videre kreativt arbeid.

Grunnleggende skuespillerteknikk
En skuespiller må ha evne til å konsentrere seg om forskjellige prosesser. Hun må være lyttende og tilstede for sine medskuespillere, hun må ha evnen til å observere omgivelsene og menneskene rundt seg, hun må ha en sterk forestillingsevne og hun må ha evnen til å fantasere. Vi deler opp evnene i fire: Konsentrasjonsevnen, evnen til partnerkontakt, observasjonsevnen, fantasi og forestillingsevnen. I tillegg får elevene innføring i tekst- og analysearbeid, monologarbeid osv.

Kroppen som instrument
Skuespillerkunsten er en kollektiv kunstart, men skal det kollektive arbeidet utvikles til et felles kunstverk må hver skuespiller kunne sitt håndverk og være skapende. Derfor må vi ha et instrument som fungerer, og kroppen og stemmen er skuespillerens instrument. I tillegg er skuespillerfaget et fysisk krevende fag. I den forbindelse vil vi jobbe praktisk med både stemme- og bevegelsesarbeid. Både individuelt og i grupper.

Stanislavskij-metoden
Stanislavskij utviklet et system for skuespillere som ville utvikle en troverdig karakter innenfra, i motsetning til gjennom påtatte gester. Stanislavskij kom etter mange års søken fram til nøkkelen til skuespillerens følelsesreaksjon, «De fysiske handlingers metode». Stanislavskij advarer skuespilleren mot å presse fram følelser. Skuespilleren skal i stedet lære å handle logisk og sannferdig. Den fysiske handlingen er «mat» for følelsene, og en forutsetning for å sette det psykiske liv i i bevegelse
Vi jobber også med andre begreper knyttet til Stanislavskij-metoden: «de gitte omstendigheter», undertekst osv.

Improvisasjon
Improvisasjon er en ypperlig form for skuespillertrening. Gjennom å trene improvisasjon øver skuespilleren seg opp til å ta sjanser og til å tørre og hive seg ut på dypt vann. Det viktigste i improvisasjon er å kunne si «JA». Det vil si å akseptere ethvert forslag eller tilbud fra sine medskuespillere. Ved å akseptere, drives historien fremover. Målet er at man sammen skal fortelle en historie gjennom improvisasjon. Teatersport er kunsten å leke uten å tenke! Det er kunsten å kunne få tankene ned på det nivået vi hadde da vi var små barn, og det gjelder å følge både dine egne, og andres impulser. I det øyeblikket skuespilleren behersker dette, vil det oppstå magiske øyeblikk og situasjoner.

Filmskuespill
Elevene får i løpet av året muligheten til å prøve seg foran kamera gjennom minst tre prosjekter. I tillegg vil deler av undervisningen ha fokus på kameratrening og skuespill for kamera. Elevene får også en todagers workshop i method acting, som er en mye brukt teknikk særlig rettet mot filmarbeid. Tanken er at eleven skal få noen verktøy til å kunne fremstå troverdige og naturlige på lerretet. Derfor vil vi også gjennom refleksjon og praktiske øvelser se på forskjellen mellom skuespill på scene og film.

Teaterproduksjon
I en periode på 6 uker i november/desember skal skuespillerklassen arbeide med en større forestilling i Black Box. Dette skal resultere i fire forestillinger for publikum like før jul. Her vil elevene få muligheten til ta fatt i et allerede skrevet manus. Det blir fokus på karakterarbeid, analyse, stemmebruk, ensemblearbeid og scenografi. Eleven får delta i hele prosessen fra første leseprøve til siste forestilling.

Bransjekunnskap
I løpet av året vil elevene få informasjon, råd og veiledning i forhold til ulike skuespillerutdannelser, søknadsfrister og auditiontrening. I tillegg får de muligheten til å oppleve mye forskjellig teater og film, og de får også en grundig innføring i hvordan en skuespillers hverdag ser ut. Teater, film, TV-drama, reklame, dubbing, casting osv er stikkord i den forbindelse. Dette vil forhåpentligvis gi elevene nyttig bagasje i forhold til valg av skoler osv.

Inspirasjon
I løpet av året får elevene ved Danvik Folkehøgskole møte flere profesjonelle aktører som er aktive i skuespillerfaget, enten som skuespiller, regissør, koreograf osv. Dette vil foregå både i foredragsform og med ulike workshops. I tillegg får elevene flere ganger gjennom året muligheten til å se forskjellige forestillinger på blant annet Det norske teateret, Brageteateret osv. Dette håper vi vil gi elevene nyttige råd, kunnskap og inspirasjon til å søke seg videre på teaterhøyskoler og lignende.

Samarbeid i klassen og på tvers av linjene
Stimulere utviklingen av kommunikasjons- og samarbeidsferdigheter på individ- og gruppenivå. Stimulere til samarbeid mellom linjene. Elevene i skuespillerteknikk vil i løpet av året ha samarbeidsprosjekter med både Film-, TV produksjon- og Foto & YouTube-klassen.

Sosialpedagogisk
Tilrettelegge slik at elevene blir trygge både sosialt og faglig, skape et trygt rom for samarbeid mellom elevene. Bli kjent med hverandre både gjennom faglige oppgaver og turer som for eksempel hyttetur til Solsetra, teatarturer til Oslo osv.

Evaluering
Å evaluere elevenes innsats og resultater løpende gjennom hele året. Evalueringer vil skje gjennom tilbakemeldinger i klasserom, samt elevsamtaler med den enkelte. Lærernes tilbakemeldinger legger innsats, prosess, progresjon og refleksjon til grunn for evalueringene.

 

Undervisningsplan for Skuespillerteknikk ved Danvik Folkehøgskole
(Nb. med forbehold om endringer for neste skoleår.)

Undervisningsmetodene tilpasses faget gjennom:

  • Workshops

Dette innebærer at man får en rask og oversiktlig introduksjon av et spesifikt fagfelt gjennom praktisk utførelse. I slike workshops får elevene ofte undervisning av profesjonelle aktører i bransjen. Elevene i skuespillerteknikk vil i løpet av det kommende året få workshops i blant annet method acting, scenekamp, musikal-sjangeren.

  • Vanlig undervisning

I disse timene jobber vi med grunnleggende skuespillerteknikk. Vi tar for oss blant annet Stanislavskij-begreper, tekstarbeid, stemme og bevegelsesarbeid, improvisasjon, monologarbeid. Lærer er aktivt tilstede og leder undervisningen, men samtidig skal elevene så og si hele tiden aktiviseres og jobbe praktisk på gulvet med ulike øvelser. Det oppmuntres til spørsmål og kommentarer, og undervisningen bør ende i diskusjon/samtale med elevene i grupper eller i plenum. Slike «vanlige timer» blir det hovedtyngde av de første ukene både på høst- og vårsemesteret.

  • Prosjektarbeid både i forhold til teater og film.

Flere perioder i løpet av året vil elevene jobbe med ulike prosjekter knyttet til både teater og film. Disse prosjektene vil strekke seg fra 2-6 uker. I begynnelsen av året skal samtlige elever delta som skuespillere i Filmklassens første prosjekt «Havaristen». I november/desember skal skuespillerklassen sette opp en større teaterproduksjon i Black Box-format, og i vårsemesteret skal elevene gjøre både flerkameraprosjekt med TV-klassen og et eget filmprosjekt der elevene vil fungere både som skuespillere, regissører og manusforfattere. Under disse prosjektene er det lagt opp til både undervisning og veiledning fra lærer, men også mye tid til egenarbeid og gruppearbeid for elevene.