Meny

Radio Live & Podcast

DANVIK HAR EGEN KONSESJON OG SENDER 30 TIMER I UKA.

Drømmer du om å jobbe med radio, være programleder, reporter, jobbe bak spakene eller kanskje ha ditt eget radioshow på NRJ, P4 eller P3? Da har du muligheten nå! Mange radiojournalister og kjente programledere i Norge startet sin karriere på Danvik folkehøgskole.

Viktige elementer i undervisningen er reelle oppgaver i forbindelse med daglige sendinger på Kanal 1. Her får du en unik sjanse til å være med på å avvikle direktesendinger, produsere innslag, lage lokale nyheter og være programleder i beste sendetid. Kanalen har 100.000 potensielle lyttere.

Radiolinjens undervisning består i teoretisk og praktisk opplæring i moderne radiojournalistikk, programproduksjon og radiodrift. Ved siden av kommersiell radiokunnskap, er deler av undervisningen også konsentrert om radiodokumentar og hørespill. For de som ønsker det, blir det også tilrettelagt for produksjon av jingler, vignetter og promoer.

Du får prøve deg som produsent, programleder, tekniker, redigerer, musikkansvarlig og reporter. Klassen besøker i løpet av året flere store radiostasjoner og du får faglig påfyll gjennom dyktige og engasjerte gjesteforelesere. Målet med undervisningen er å skape journalistisk- og teknisk dyktige medieaktører med kunnskap og forståelse for radio som kommunikasjonsplattform. Danvik har eget profesjonelt radiostudio, redigeringssuiter og oppdatert teknisk utstyr.

Springbrettet inn i radiobransjen finner du på Danvik

Tor Coward, radiolærer på Danvik

SØK NÅ

Fagplan for Radio og Lydproduksjon
på Danvik Folkehøgskole 2016 – 2017

(Nb! Med forbehold om endringer for neste skoleår.)

Faglærer: Tor Coward

Radio & lydproduksjon består i hovedsak av teoretisk og praktisk opplæring i programproduksjon og kommersiell radiodrift. I tillegg til radiojournalistikk er deler av undervisningen konsentrert om radiodokumentar og hørespill. Viktige elementer i undervisningen er oppgaver i forbindelse med skolens egen radiokanal, Kanal1 Drammen, som sender 30 timer i uken. Ved siden av daglig lokalradiodrift er de ulike rollene elevene får prøve seg i som følger: Produsent, programleder, tekniker, musikkansvarlig og reporter. Undervisningen har som mål å skape medieaktører med kunnskap og forståelse for radio som kommunikasjonsplattform.

Hovedmål

Å skape medieaktører med kunnskap og forståelse for radio som kommunikasjonsplattform.

Teknikk og verktøy
Elevene bygger ut i fra en teoretisk grunnmur teknisk erfaring gjennom daglig gjennomføring av ulik radiooppgaver.

Virkemidler
Elevene lærer at de gjennom svært enkle virkemidler kan skape en god lytteropplevelse. I radio er personlighet, formidlingsevne, timing og dramaturgiforståelse alfa omega.

Studio
Radiostudio på Danvik Folkehøgskole er hjertet av undervisningslokalene. Her tilbringer vi mye tid sammen. Trangt, men godt.

Idéutvikling og kreative prosesser
Store deler av året starter dagen med redaksjonsmøter. Her får alle bidra med innspill til dagens sending. Innspillene skal også realiseres til produkter kringkastet samme dag eller senere.
Individuelt arbeid dokumentaren og gruppearbeid med hørespill er viktige kreative prosesser.
I tillegg kommer danvikkveld og lørdagsundervisning for resten av skolen.

Sjangerforståelse
I både teori og praksis er det gjennom undervisning fokusert på forståelse av formatering. Våre elver får mer kunnskap om dette i løpet av året enn mange andre aktører i radionorge.

Historie
Vanskelig å komme forbi radiohistorie med faglærers bakgrunn. Vi ser b.l.a. på hvordan lokalradioene pga av NRK-trausthet ble lytterfavoritter fram til P4 kom, og påfølgende vanskeligheter.

Multimediaprosjekt
Gjennom lørdagsundervisning og danvikkveld for resten av skolen blir det tatt i bruk alle former for presentasjonsverktøy. Også gjennom arbeid med hørespill blir ulike formidlingsmetoder tatt i bruk. Jingler og promoer er viktig fugemasse i en sendingene. Disse produseres på Mac og Logic og er i en annen teknisk kategori enn radioverktøyet Dalet.

Inspirasjon
Faste gjesteforelesere er Preben Olram, Frode Procom, Eivind Metro og Eivind Buli med flere. Faste turer er besøk på NRK Østafjells, NRJ, Metro, P4, Radio Norge, NRK Oslo, Norsk Lydstudio og Dubbermann.

Samarbeid i klassen og på tvers av linjene

Har hyppig besøk under sendinger av ulike linjer for å promotere og snakke om aktuelle aktiviteter. Elevene lager reportasjer og dekker happenings i forbindelse med skolen. Ulik teknisk bistand i de andre linjene.

Sosialpedagogisk
Elevene har hyppige redaksjonsmøter som er meget sosialt betinget. Likeledes er gode sendinger beroende av nært samspill og sosial intelligens. Svært mange av oppgavene i forbindelse med sendinger, som prepping av programmer, lokale nyheter og reportasjer, gjøres to og to, og må videre samordnes med resten av redaksjonen. Prosjektukene med hørespill på våren er gruppearbeid, som krever samhandling og sosial navigering. Danvikkveld og Radioopplegg lørdag er også sosialpedagogisk arbeid. Vi har fast bli kjent-tur til Sverige, som av de fleste blir trukket fram som verdifull. Det samme gjelder ulike radiobesøk. Samt Norsk Lydstudio og Dubbermann.

Evaluering
Sendinger, dramaturgi og ulike innslag og enkeltprestasjoner får tett oppfølging og blir kontinuerlig evaluert i plenum og individuelt. Det samme gjelder alle prosjektprodukter. En til en-samtaler høst, vinter og vår. Disse blir dokumentert skriftlig.

 

Undervisning

Pedagogisk/didaktisk oppsummering

Målet med undervisningen er, som tidligere beskrevet, å gi eleven kunnskap om og forståelse for mediet radio og kommunikasjon gjennom lyd. Hvordan formidler ulike budskap, etablerer relasjoner og skape en lojal lytter. Dette får eleven innføring i gjennom teori og praktisk trening. Knagger innenfor teorien er: Radiohistorie, rammebetingelser, radiodrift, formatering, dramaturgi, programlederen, lokale nyheter, intervjuteknikk, reportasje, dokumentar, samhandling i studio mellom anker og side kicks, samt underholdningsaspektet med mer. Vi begrenser lange forelesninger, da mange lengter etter praktiske oppgaver. Men det faglig teoretiske blir hele tiden repetert i daglig radioarbeid. Gjennom vår radiokonsesjon får elevene i praksis drive en radiokanal med alt det innbefatter både redaksjonelle, tekniske og formidlingsmessige utfordringer. Fagkunnskap og erfaring hos elevene er svært sprikende, så alle blir i en turnusordning satt til å gjennomføre de ulike oppgavene, slik at alle får prøvd seg som alt. Gjennom evaluering med den enkelte elev, finner man ut hvilke oppgaver eleven trives best med. Dette henger ofte sammen med elevens opplevelse av mestring. Noe eleven blir utfordret på.

Vi har valgt denne undervisningsmetoden fordi året på i Kanal 1 ligger tett opp til det virkelige liv, og årlig rekrutterer ”erfarne” radiomedarbeidere nasjonalt. Med bakgrunn i den teoretiske undervisningen, har også eleven også en helt annen forståelse for radio som medium, og får etter få uker et helt annet forhold til de ulike stasjonene og blir en mye mer bevisst lytter.

Undervisningsmetodene tilpasses faget gjennom:

  • Workshops / kortere oppgaver

5 på gata og andre korte reportasjer med feltopptakere. Resultatene blir uredigert evaluert i plenum. Nyhets-workshop med Eivind Metro. Reklameproduksjon i Norsk Lydstudio.

  • Vanlig undervisning

Forelesninger i generell radiodrift, radiojournalistikk, programskapelse, dokumentar og hørespill. Praktisk radioarbeid og teknisk innføring.

  • Prosjektarbeid.

Fordypning innen produksjon av radiodokumentar og hørespill

  • Individuell veiledning

Kontinuerlig individuell coaching av elevene innenfor ulike roller og oppgaver

  • Reise

Besøk til relevante mediebedrifter og bli kjent-tur til Strømstad. (Her tar elevene en 5-på gata variant på grensen for å lodde stemningen rundt Harry-handel sett fra både svensk og norsk side.)

  • Relevante besøk

”Alle radiostasjoner” i Oslo og Dubbmann (Et dubbingstudio for både liveaction og tegnefilm. Dagsseminar i Norsk lydstudio som eies og drives av medlemmer i Donkeyboy.