Meny

Foto og YouTube

Drømmer du om å bli fotograf eller jobbe med film? Hvorfor velge? Veien fra foto til levende bilde er kort. Nå kan du lære begge deler.

Dette er linjen for deg som vil styrke din visuelle kompetanse både når det gjelder foto og fllm. På Danvik fotograferer og filmer du med DSLR, lærer å bruke Premiere og Photoshop CC og vi gjennomgår de viktigste virkemidler for å fortelle historier – uavhengig om du forteller med stillbilder eller film.

I foto vil du vil lære grunnleggende kamerateknikk, studioarbeid, lyssetting, arbeid på location, samt komposisjon og etterbehandling i Photoshop CC og Lightroom. Du vil jobbe med små og større fotoprosjekter som resulterer i to utstillinger. I filmdelen vil vi bygge videre på denne basisforståelsen for visuell kommunikasjon. Du vil lære å lage enkle snutter for YouTube og sosiale medier, samt enkle reklamefilmer og musikkvideo. Fotodelen vil være mye selvstendig arbeid og filmdelen vil bestå av mere gruppearbeid. Det forventes at du har eget kamera og laptop når du starter hos oss.

Du får oppleve bransjen og får faglig påfyll gjennom spennende gjesteforelesere og hvert år reiser vi til Paris Photo og deltar på den største fotomessen i Europa.

SØK NÅ

Grunnleggende fototeknikk

Kameraet

 • Hva består et kamera av (blender, lukker, objektiv, søker, utløser, blitz/blitz-sko, speil).
 • Objektiv (brennvidder og dets effekter, pinhole-kamera, prinsippet bak et objektiv og kvalitet).
 • Blender (dybdeskarphet, forgrunn, bakgrunn, i forhold til brennvidde)
 • Lukker (fryse en bevegelse, lang lukkertid for å lage bevegelse, stødig grep om kamera og resiprositetsfeil)
 • Søker (begrensninger i dekningen)
 • Utløser
 • Vedlikehold
 • Filme med SLR – utfordringer og begrensninger i forhold til andre kameraer. Optimalisere kamera for filming.

Digitalt

 • Oppløsning og brikkestørrelse
 • Hvitbalanse
 • Fargerom, histogram
 • ISO(påvirkning av kvalitet)
 • Digitalt etterarbeid
 • Adobe Photoshop
 • Adobe Premiere (klipp og etterarbeid)
 • Lightroom
 • Digital arbeidsflyt
 • Mappestruktur
 • Backup

Printe digitalt

 • Papirtyper
 • Bruke klasserommets A4, A3 og storformat printer
 • Innstillinger på printer

Film

 • Hvordan fortelle med levende bilder kontra still bilder.

Eksponering

 • Over-eksponering
 • Under-eksponering
 • Hvordan få riktig eksponering(gråkort, hudtoner, indirekte og direkte måling)

Blitz

 • Type blitz(ring-blitz, stav-blitz, innebygd blitz, studio-blitz)
 • Indirekte og direkte blitz
 • Overeksponering og undereksponering med blitz
 • Bruksområder(fryse en bevegelse, lang lukkertid/blitz, lette opp skygger, mørke rom, problemer)

Bildekomposisjon

 • Gyldne snitt
 • Linjer
 • Dybde som komposisjon
 • Forgrunn, hovedobjekt, bakgrunn
 • Elementer som komposisjon
 • Bildevinkel (frosk, fugl, point of view)
 • Bevegelse
 • Bryte reglene

 

Studio

Utstyret

 • Lamper(soft-bokser, paraplyer, spot)
 • Bakgrunn(studio på location, papir, tekstil)
 • Studio og kamera(X-sync, lukkertid, blender)
 • Lyskilder(fargetemperatur/film/hvitbalanse)
 • Lysmåler(indirekte/direkte, retning)

Lyssetting

 • Bløtt og hardt lys
 • Lys til bakgrunn og forgrunn
 • Motlys
 • Lys for svart/hvitt
 • Lys for farge
 • Jevnt lys/Ujevnt lys

I studio

 • Studiopsykologi
 • Skuespillerportretter(samarbeid)

 

Sjangre

Fotojournalistikk/dokumentar

 • Dokumentar /historiske bilder(krig, katastrofer, store hendelser)
 • Hverdagsdokumentar(foto til skildring av hverdagen)
 • Naturdokumentar(national geographic, kulturer)
 • Nyhetsbildet

Kunst

 • Visuelt språk
 • Symbol-bruk

Reklame

 • Produktfoto
 • Sjokkerende reklame
 • Bildefortelling i reklame
 • Språket

Mote

 • Stereotyper
 • Epoker(seksti-årene, sytti-årene osv)
 • Motebildets makt
 • Mote og kunst / Benetton

Portrett

 • Familiebilder
 • Karakter-beskrivelse
 • Portretter

Arkitektur

 • Dybde og perspektiv
 • Teknisk fotografi

Sport

 • Action og bevegelse

Fotohistorie og fotografiets rolle

 • Den tidligste utvikling(Niepche og pinhole-kameraet)
 • Optikk(utviklingen av glass-elementer)
 • Kommersialiseringen (Kodak, brownies, rullfilm)
 • Fotos rolle i samfunnet (minner, dokumentasjon, registrering)
 • Foto i media(nyhetsbilde, dekning av krig og katastrofe)
 • Foto som kunst(når et fotografi kan stilles ved siden av maleriet)
 • Kjennskap til kjente navn fra fotohistorien

Kreative prosesser / inspirasjon

 • Øvelser for å vekke den kreative hjernen
 • Inspireres og stimuleres gjennom musikk, filmer, bøker etc.

Film som inspirasjon

 • Lære litt om hvordan film og fotografi er likt
 • Innblikk i noen av de mest visuelle filmene
 • Måten å skape en historie, og sammenligne med foto

 Arbeidsmetode og prosess

 • Bevisstgjøre den kreative prosessen.
 • Ideutvikling, se ideen fra flere sider, hente inspirasjon og bare la den vokse
 • Feedback – Lab. Hvordan gi konstruktiv kritikk og feedback som stimulerer den kreative prosessen.

Mørkerom eller Pinhole

Fremkalling av film
Regler for mørkerommet(våtbenk/tørrbenk, safelight, lysfølsomt materiale)
Kopiering
Bruke Pinhol Kamera

Utstilling og samarbeid i klassen og mellom linjene

I løpet av året sammarbeider vi med de andre lingjene. Forfattterne skriver tekster til bildene våre etter Paristuren og vi samarbeider også med skuespillerklassen.

 

Undervisning:

Undervisningsmetodene tilpasses faget gjennom:

 • Workshops / kortere oppgaver

En metode som fungerer veldig godt for det praktisk-tekniske aspektet. Dette innebærer at man får en rask og oversiktlig introduksjon etterfulgt av praktisk utførelse veiledet av lærer, deretter innlevering og tilbakemeldinger på arbeidet

 • Vanlig undervisning

Undervisning i fototeknikk, innblikk i andre fotografers arbeid, fotohistorie og andre kilder som film, kortfilm og design. Ser hvilke virkemidler som brukes for å kommunisere med bilder, både teknisk og kreativt. Lærer står sentralt i å informere om arbeidet, men samtidig skal elevene oppmuntres til spørsmål og kommentarer. Undervisning bør ende i diskusjon/samtale med elevene i grupper eller i plenum med bildet i sentrum og en oppsummering til slutt. I prosjektperioder oppfordres elevene til å ha egne korte inspirasjons/morgensamlinger hvor de viser fra egne kilder til inspirasjon.

 • Utstillinger, produksjon av filmer og prosjektarbeid

Elevene bestemmer selv temaer/emner. Større prosjekter krever at elevene leverer prosjektbeskrivelse/ideskisse, selve arbeidet og et refleksjonsnotat  der de selv evaluerer eget arbeid og arbeidsprosess for å stimulere den personlige og kreative utviklingen. Bruk av ev. skissebok og refleksjonsnotat gir grunnlag for selvvurdering og bevisstgjøring.

 • Individuell veiledning

Under større prosjekter møter elevene til veiledning med tanke på aktuelle prosjekt. Det forventes at eleven kommer forberedt med en ufordring de har teknisk eller kreativt, konkrete spørsmål, skisse/testbilder, referansebilder status på arbeidet og ideer. Lærerns rolle er å stimulere arbeidsprosess og utvikling gjennom åpne spørsmål.

 • Reise

Reisen til Paris hver november er både faglig inspirerende og sammensveisende for klassemiljøet.

FAGPLAN FOTO OG YOU-TUBE SKOLEÅRET 2016-17

Danvik Folkehøgskole

Foto og YouTube-linja skal gi elevene både teoretisk- og praktisk kompetanse knyttet til både digital fotografering og filming med SLR. Elevene skal planlegge, produsere, og presentere digitale foto- og filmproduksjoner, gjennom individuelle oppgaver og større prosjekter som utstillinger,  multimediaprosjekt og bokpublisering. Hver høst arrangeres en tur til Paris Photo for faglig input og fotohistorisk forståelse av faget. Hvert halvår avsluttes med en utstilling hvor elevene har fokusert på et selvvalgt emne/tema. Utstillingen kan bestå av både film og fotografier.

Hovedmål:

Digital fototeknikk og verktøy

Forstå de digitale verktøyene, og arbeidsflyten fra fotografering til ferdig printet/publisert bilde

Kamera, lyskilder, digital bildebehandling og arbeidsflyt. Dette handler om teknisk kunnskap og forståelse, men også kreativ bruk av fotografens verktøy som for eksempel CC, Photoshop og Lightroom. Det samme gjelder filming med SLR-kamera. Elevene skal kunne filme med SLR, redigere i Adobe Premiere og publisere til YouTube eller lignende plattformer.

Fotografiske og filmiske virkemidler

Foto: Komposisjon, bildeoppbygging, fargelære, historiefortelling og kommunikasjon.
Film: Enkel dramaturgi, komposisjon, klipping og ferdigstilling.

Fotostudio

Kunne bruke et fotostudio, og ha kunnskap til elementære og grunnleggende måter å lyssette på.

Idéutvikling og kreative prosesser

Utvikle et prosjekt fra idé til ferdig prosjekt, både filmer og bilder montert på veggen. Her jobber vi med kreativ metode, inspirasjon, research og teknikker for utvikling av idé, til et ferdig resultat. Elevene får verktøy til å kunne gi konstruktiv kritikk og feedback som stimulerer den kreative prosessen. Og å opparbeide seg et større vokabular for å se, lese og tolke bilder og filmer.

Sjangerforståelse

Inneha kjennskap til de mest kjente og betydningsfulle sjangre i fotografi som dokumentar, reklame, portrett, presse, kunst, eksprimentell, konseptuelt og motefotografi og kjenne til noen av de viktigste fotografene innenfor disse sjangerne.

(Mørkerom Gi innføring i grunnleggende mørkeromsteknikk, ta bilder med analogt kamera, fremkalle og printe et bilde. Etter ønske fra elevene)

Fotohistorie

Ha et innblikk i fotografiets historie, og kjenne til de mest betydningsfulle fotografene.Kunne se fotografiet i en større sammenheng både historisk og i samtiden.

Multimediaprosjekt

Musikkvideo, intervjuteknikk, dokumentar eller kortfilm.

Inspirasjon

Møte med to-tre gjesteforelserer fra ulike deler av bransjen samt få gode råd om hvordan etablere seg som fotograf.Faglig klassetur til Paris Photo i november hvert år.

Samarbeid i klassen og på tvers av linjene

Stimulere utviklingen av kommunikasjons- og samarbeidsferdigheter på individ- og gruppenivå. Stimulere til samarbeid mellom linjene. Feksempel forfatter og skuespillerklassen.

Sosialpedagogisk

Tilrettelegge slik at elevene blir trygge både sosialt og faglig, skape et tryggt rom for samarbeid mellom elevene. Bli kjent med hverandre både gjennom faglige oppgaver og turer som for eksempel Paris Foto og en dagstur som gjennomføres lokalt. Undervisningen legger også opp til at elevene kan samarbeide på flere av oppgavene.

Evaluering

Å evaluere elevenes innsats og resultater løpende gjennom hele året. Evalueringer vil skje gjennom tilbakemeldinger i klasserom, samt oppsummerende skriflitge tilbakemedlinger etter lengre oppgaveperioder og feedback-lab, hvor elevene gir hverandre tilbakemeldinger i grupper. Lærernes tilbakemeldinger legger innsats, prosess, progresjon og refleksjon til grunn for evalueringene.